Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010

Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη


Αποτελείται από 170 γράμματα!Η μεγαλύτερη ελληνική λέξη περιέχεται στις Εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη και αποτελεί μία ολόκληρη μαγειρική συνταγή!
Λοπαδοτεμαχοσελαχογαλεοκρανιολειψανο-
δριμυποτριμματοσιλφιοπαρομελιτοκατακε-
χυμενοκιχλεπικοσσυφοφαττοπεριστερα-
λεκτρυονοπτοπιφαλλιδοκιγκλοπελειολα-
γωοσιραιοβαφητραγανοπτερυγώνΤο καλύτερο; Προφέρεται με μία ανάσα στην σκηνή!