Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΖΕΙ ΤΟ 20% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.


Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 100 εκατομμύρια παιδιά και νέοι στην ηλικιακή ομάδα 0-18 ετών, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ζουν στα όρια της φτώχειας. Στην τρέχουσα οικονομική κρίση, ακόμη περισσότερα κινδυνεύουν να ζήσουν στα όρια της φτώχειας. Οι μειώσεις στην ενίσχυση του εισοδήματος και στα επιδόματα παιδιού, καθώς και οι περικοπές που πλήττουν τα σχολεία, την υγειονομική περίθαλψη, την προστασία των παιδιών και την περιφερειακή ανάπτυξη επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία αυτής της ευάλωτης πληθυσμιακής ομάδας.

Εδώ και μια δεκαετία σχεδόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει τη δέσμευσή της να δώσει τέλος στην αρνητική τάση της μόνιμης φτώχειας των παιδιών που μεγαλώνουν αντιμετωπίζοντας τη φτώχεια ή τον κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς είναι λιγότερο πιθανό να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να συνεχίσουν να ζουν σε συνθήκες φτώχειας καθ' όλη τη ζωή τους ως ενήλικες.

Μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για την παιδική φτώχεια και την ευημερία των παιδιών θα λάβει χώρα στο Marche-en-Famenne του Βελγίου, στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου. Η διάσκεψη, την οποία διοργανώνουν από κοινού η βελγική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συγκεντρώσει περίπου 300 συμμετέχοντες από εθνικές διοικήσεις, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς κύκλους, καθώς και ευρωπαίους και βέλγους φορείς. Στόχος της εκδήλωσης είναι να επιταχυνθεί η πολιτική διαδικασία δρομολόγησης μιας πρωτοβουλίας (Σύστασης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών.

Η βελγική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέλεξε την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας ως μία από τις βασικές της προτεραιότητες. Η διάσκεψη αυτή θα αποτελέσει επίσης σημαντικό ορόσημο για το 2010, ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τρία είναι τα κύρια θέματά της:

- Πώς να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά μπορούν να μεγαλώσουν σε οικογένειες με επαρκείς πόρους ώστε να καλύπτονται οι βασικές τους ανάγκες

- Πώς να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά, ενόσω μεγαλώνουν, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και ευκαιρίες που θα ενισχύσουν την τρέχουσα και μελλοντική ευημερία τους

- Πώς να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή των παιδιών και των νέων στις αποφάσεις που τους επηρεάζουν.

Επαρκείς πόροι

Τα κράτη μέλη έχουν αρκετές μεθόδους στη διάθεσή τους για να διασφαλίσουν ότι παρέχονται επαρκείς πόροι στις οικογένειες. Μέτρα όπως η εισαγωγή προγραμμάτων ελάχιστου εισοδήματος ή η παροχή γενικών επιδομάτων παιδιού αντιμετωπίζουν τις χρηματοπιστωτικές πτυχές. Η διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς μπορεί να προστατεύσει τα παιδιά από τη φτώχεια που μετράται με βάση το διαθέσιμο χρόνο, η οποία μπορεί να βλάψει την ανάπτυξη ενός παιδιού εξίσου με τη φτώχεια που μετράται με βάση το εισόδημα.

Πρόσβαση στις υπηρεσίες

Η βρεφονηπιακή φροντίδα και η ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα παιδιά είναι βασικοί παράγοντες μείωσης των ανισοτήτων. Η διασφάλιση οικονομικά προσιτής ποιοτικής στέγασης στις οικογένειες με παιδιά, η γενική ασφάλεια υγείας, καθώς και η φιλική προς τα παιδιά πολεοδομία και χωροταξία είναι βασικά στοιχεία για την προώθηση της ευημερίας ενός παιδιού. Οι υπηρεσίες παρέμβασης και πρόληψης σε μικρή ηλικία μπορούν να υποστηρίξουν τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο, να τις βοηθήσουν παρέχοντας πόρους παιδικής φροντίδας και να αποτρέψουν την κλιμάκωση των προβλημάτων.

Ενεργός συμμετοχή

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού* (1989), η οποία τονίζει το ρόλο του παιδιού ως ενεργού συμμέτοχου στην προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση των δικαιωμάτων του, τα κράτη μέλη πρέπει να κληθούν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του παιδιού να γίνεται η άποψή του ακουστή και να συμμετέχει σε όλες τις αποφάσεις που το επηρεάζουν. Όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε νεανική εργασία και σε αθλητικές δραστηριότητες, η αυτοπεποίθησή τους μπορεί να αναπτυχθεί, η απογοήτευσή τους να μειωθεί και η γενική μάθηση και ευημερία τους να ενισχυθούν.

Κρίσιμος έλεγχος της πολιτικής

Μια διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από 300 ειδικούς, επαγγελματίες και υπευθύνους λήψης αποφάσεων από όλα τα κράτη μέλη θα συγκεντρωθεί για να διενεργήσει έναν κρίσιμο έλεγχο των πολιτικών αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας. Οι συζητήσεις θα βασιστούν σε ένα έγγραφο αναφοράς που εκπόνησαν η Eurochild και η Unicef («Έκκληση για μια Σύσταση της ΕΕ σχετικά με την παιδική φτώχεια και την ευημερία των παιδιών» - «Call for an EU Recommendation on Child Poverty and Child Well-being»).

Το έγγραφο αναφοράς και το αποτέλεσμα των συζητήσεων της διάσκεψης θα τροφοδοτήσουν το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Σύσταση για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και την προώθηση της ευημερίας των παιδιών.


Πηγή: Καθημερινή