Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΥΓΕΙΑ: Πλήρης εξαγορά τριών νοσοκομείων του ομίλου Şafak- πώληση του ενός

Σε συμφωνία με τους συνεταίρους του στη Τουρκία, την οικογένεια Οζτούρκ, κατέληξε ο Όμιλος Υγεία, για τον διαχωρισμό των εταιρειών του ομίλου νοσοκομείων Şafak.

Βάσει της συμφωνίας, ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ αποκτά το 100% των νοσοκομείων JFΚ Kennedy, Istanbul Şafak και Göztepe Şafak, ενώ η οικογένεια Οζτούρκ αποκτά το 100% του ελέγχου στο νοσοκομείο Αvrupa Şafak.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Ομίλου Υγεία, για την υλοποίηση της συμφωνίας, το ΥΓΕΙΑ θα καταβάλλει στην οικογένεια Οζτούρκ 8 εκατ. δολ ΗΠΑ προκειμένου να αποκτήσει το 100% των τριών νοσοκομείων και θα μεταβιβάσει το 50% του νοσοκομείου Αvrupa Şafak, ενώ η οικογένεια Οζτούρκ θα αναλάβει οφειλές που ανέρχονται σε 6,35 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητες του νοσοκομείου Αvrupa Şafak.

Η συναλλαγή αποβλέπει στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ στην Τουρκία, στην έμφαση σε εξειδικευμένες και κερδοφόρες δραστηριότητες καθώς και την κατάκτηση θέσης που θα επιτρέψει την ωφέλεια από την αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου νοσοκομειακής περίθαλψης στην Τουρκία.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας είναι υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Τουρκίας.Πηγή: www.iatronet.gr