Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Τεχνικές ανάπλασης του οστού των γνάθων

Σε πολλές περιπτώσεις ασθενών, οι οποίοι επιθυμούν να ακολουθήσουν την θεραπεία των εμφυτευμάτων, το οστό των γνάθων δεν έχει τον επιθυμητό όγκο, με αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης της θεραπείας σε ένα στάδιο. 
Εδώ έγκειται η συμβολή των μοσχευμάτων είτε αυτά προέρχονται από τον΄ίδιο τον ασθενή είτε από άλλο είδος (π.χ. βόειο μόσχευμα).
 Τα μοσχεύματα έχουν είτε μορφή τεμαχίων είτε τριμμάτων και τοποθετούνται στο οστό της περιοχής των γνάθων όπου πρόκειται να τοποθετηθούν στο μέλλον τα εμφυτεύματα. 
Σκοπός τους είναι να αναπλάσσουν την περιοχή της οστικής απώλειας και να δημιουργήσουν ευνοικές συνθήκες για την ολοκλήρωση της θεραπείας με εμφυτεύματα. Μπορεί όμως κάτω από ευνοικές συνθήκες, τα εμφυτεύματα και τα μοσχεύματα να τοποθετηθούν ταυτόχρονα, για μείωση του χρόνου μέχρι το πέρας της θεραπείας και για περιορισμό του αριθμού των επεμβάσεων. Παρακάτω ακολουθεί πλούσιο φωτογραφικό υλικό από επεμβάσεις που έγιναν στο ιατρείο μας.

1ος ασθενής
Θεραπεία
Θεραπεία
Εικόνα της ελλειματικής περιοχής που πρόκειται να αναπλασθεί για να τοποθετηθεί, σε δεύτερο χρόνο εμφύτευμαΤο κύριο μόσχευμα προέρχεται από το στόμα του ίδιου του ασθενούς, από την πίσω και πλάγια περιοχή της κάτω γνάθου
Θεραπεία
Θεραπεία
Το μόσχευμα στην θέση του, συγκρατημένο με δύο βίδες τιτανίου για μεγαλύτερη σταθερότητα.Τα κενά μεταξύ του μοσχεύματος και της δέκτριας περιοχής, συμπληρώνονται με τρίμματα βόειου μοσχεύματος και η περιοχή καλύπτεται με απορροφήσιμη μεμβράνη κολλαγόνου.
Θεραπεία
Θεραπεία
Η χειρουργηθείσα περιοχή μετά από την συρραφή.Η εικόνα της περιοχής μετά από διάστημα 4 μηνών. Φαινεται η πλήρης αποκατάσταση των διαστάσεών της.
2ος ασθενής
Θεραπεία
Θεραπεία
Εικόνα του μοσχεύματος σε μορφή τριμμάτων μαζί με αυξητικούς παράγοντες του ασθενούς (η τεχνική της συλλογής αυξητικών παραγόντων από το αίμα του ασθενούς αναφέρεται παρακάτω)Τα εμφυτεύματα τοποθετήθηκαν άμεσα με ταυτόχρονη τοποθέτηση του μοσχεύματος στην περιοχή της οστικής απώλειας.
Θεραπεία
Θεραπεία
Η εικόνα της περιοχής, μετά από 4 μήνες και πλήρως επουλωμένης και υγιούς.Εικόνα μετά από το πέρας και της προσθετικής θεραπείας όπου είναι εμφανής η άψογη αισθητική της περιοχής.Πηγή: www.e-smile.gr