Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Διαφορική διάγνωση κυσταδενολεμφώματος - Μεικτού όγκου παρωτίδας βάσει των υπερηχογραφικών ευρημάτων: Είναι εφικτή;













Πηγή: www.mednet.gr