Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

1 στους 3 φοιτητές πήρε συγγράματα!

Φοιτητές-"φαντάσματα" φαίνεται ότι υπάρχουν στα πανεπιστήμια, αφού από τις 600.000 που είναι εγγεγραμμένοι μόνο ένας στους τρεις ζήτησε και πήρε πανεπιστημιακό σύγγραμμα.

Αυτό είναι ένα από τα πολλά συμπεράσματα που εξάγονται από την ηλεκτρονική διανομή συγγραμμάτων που εφαρμόσθηκε στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος και παρουσίασε η υπουργός παιδείας Α. Διαμαντοπούλου...
Προφανώς πρόκειται για "αιώνιους" φοιτητές, αλλά το υπουργείο θα στείλει έγγραφο στα τμήματα ζητώντας επίσημη πληροφόρηση. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το κόστος των συγγραμμάτων που επέλεξαν φοιτητές του ίδιου τμήματος είναι πολύ υψηλό στο ένα πανεπιστήμιο και πολύ φθηνότερο στο άλλο.

Για παράδειγμα, το "πακέτο" που επέλεξαν οι φοιτητές της ιατρικής Αθήνας ανέρχεται σε 1138 ευρώ ανά έτος ενώ στην Ιατρική Πάτρας 318 ευρώ.

Επίσης προκύπτει ότι, σε ορισμένα τμήματα ΤΕΙ υπάρχει εγκατάλειψη σπουδών από εξάμηνο σε εξάμηνο. Για παράδειγμα στα ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής και Τουριστικών Επαγγελμάτων πλην Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ στο πρώτο εξάμηνο υπέβαλαν αίτηση για βιβλία 60 σπουδαστές, στο 3ο εξάμηνο υπέβαλαν μόνον 6.

Για τα ακαδημαϊκά συγγράμματα και την ηλεκτρονική υπηρεσία “ Εύδοξος” προκύπτει ότι “ το πρώτο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος εφαρμογής της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Εύδοξος».

Η υπουργός παιδείας Α. Διαμαντοπούλου ανέφερε τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας “ Εύδοξος” και συγκεκριμένα :

-Οι φοιτητές που δημιούργησαν λογαριασμό στο σύστημα και αποδέχτηκαν τους όρους χρήσης είναι 265.976

-Οι φοιτητές που έκαναν δήλωση και παρέλαβαν συγγράμματα είναι 242.444

- Τα Συγγράμματα που παρελήφθησαν είναι 1.886.476

- Τα τμήματα που συμμετείχαν ήταν 488

- Τα συγγράμματα που καταχωρήθηκαν στη βάση του Ευδόξου είναι 31.698

Τα ευρήματα της μελέτης

Τα σημαντικότερα ευρήματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων σε 2.200 τελειόφοιτους φοιτητές συνοψίζονται στα εξής:

1) Το 69,48% των φοιτητών έχει δει και γνωρίζει τι είναι αλλά δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό αναγνώστη.

2) Μόλις το 0,71% των φοιτητών χρησιμοποιεί ήδη ηλεκτρονικό αναγνώστη.

3) Το 17,74% δεν γνωρίζει τι είναι ο ηλεκτρονικός αναγνώστης.

4) Το 81,51% των φοιτητών δείχνει προτίμηση στο έντυπο βιβλίο έναντι του ηλεκτρονικού

5) Το 62,46% των φοιτητών συμφωνεί με την άποψη ότι μέσα στην επόμενη τριετία όλα τα βιβλία των σπουδών θα είναι ηλεκτρονικά. Το 23,92% διαφωνεί με την συγκεκριμένη άποψη.

6) Το σημαντικότερο πλεονέκτημα χρήσης του ηλεκτρονικού βιβλίου για το 47,17% των φοιτητών είναι η άμεση πρόσβαση στα βιβλία.

7) Το 65,90% των φοιτητών αναφέρει ότι ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα χρήσης του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι ότι είναι κουραστικό στην ανάγνωση.

8) Το 28% μόνον των βιβλίων επαναχρησιμοποιείται μετά την επιτυχή εξέταση στο αντίστοιχο μάθημα.

9) Το 80 % των φοιτητών είναι ευχαριστημένο από το σύστημα Εύδοξος όσον αφορά στην έγκαιρη διανομή των συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. 


Πηγή:  apolitistosteki.blogspot.com