Πέμπτη, 28 Απριλίου 2011

Yπερώια Διόγκωση: μία ακόμη Περίπτωση για ένα συχνό Διαγνωστικό Πρόβλημα...

Μία υπερώια παθολογική διόγκωση μπορεί να είναι ένα οδοντογενές απόστημα, ένα αντιδραστικό ίνωμα από τραύμα η ερεθισμό ή ένα νεόπλασμα προερχόμενο από τον σιαλαδενικό ή νευρικό ιστό. Παρότι, όμως, αυτές οι βλάβες αποτελούν διαφορετικές νοσολογικές οντότητες με ιδιαίτερη βιολογική συμπεριφορά και αντιμετώπιση μπορούν επίσης να εμφανίζονται κλινικά παρόμοιες...


Σαν γενική αρχή, θα μπορούσαμε να θέσουμε την εξής:  Όταν η οδοντογενής αιτία δεν είναι ακτινοδιαγνωστικά ύποπτη και κλινικά ενδεικτική τότε η κυτταρολογική εξέταση με βελόνα ενδείκνυται πριν από κάθε άλλη επεμβατική ενέργεια. Η παρουσία πόνου, η υφή και ο ρυθμός εξέλιξης της βλάβης μπορούν να βοηθήσουν στη διαφορική διάγνωση.

Όταν πρόκειται για οδοντογενές απόστημα, αυτό συνήθως συνδέεται με τις υπερώιες ρίζες των οπισθίων οδόντων της άνω γνάθου. Γενικά, οι οδοντογενείς λοιμώξεις στην άνω γνάθο οδεύουν συχνότερα χειλικά / παρειακά και σπανιότερα υπερωίως. Και αν τελικά, μετά από διάβρωση του οστικού πετάλου προβληθούν υπερωίως, τότε αφορούν, συνήθως, το σύστοιχο ήμισυ της υπερώας και σπανιότερα καταλαμβάνουν τη μέση γραμμή.

Παρουσιάζεται μία τέτοια περίπτωση οδοντογενούς αποστήματος, το οποίο εκδηλώθηκε σε νεαρή 16 χρονών και οφειλόταν στον αριστερό άνω πλάγιο τομέα (Εικ. 1). Η βλάβη επεκτεινόταν στη μεσότητα της υπερώας, είχε διαστάσεις 2 X1,5 cm και ιστορικό εμφάνισης περίπου μίας εβδομάδας με αντιβιοτική κάλυψη χωρίς αποτέλεσμα. Η πανοραμική ακτινογραφία (Εικ. 2) δεν βοήθησε διαγνωστικά σε αντίθεση με την κλινική εξέταση η οποία ήταν ενδεικτική για επικρουστική ευαισθησία του #22. 

Εικ. 1: Υπερώια διόγκωση(βέλος), #22(σταυρός)
Εικ. 2: Συμμετρικές διαυγάσεις χωρίς διαγνωστικό ενδιαφέρον (βέλη), #22 (σταυρός)
Εικ. 3: Δέκα μέρες μετά την επέμβαση στο #22Με την διάνοιξη του υπεύθυνου δοντιού έγινε δυνατή μια αρχική παροχέτευση της αποστηματικής συλλογής της υπερώας. Προγραμματίστηκε ενδοδοντική θεραπεία και ακρορριζεκτομή του #22. Δέκα μέρες μετά την επέμβαση, η σταδιακή αποκατάσταση του φυσιολογικού στην περιοχή της αρχικής υπερώιας διόγκωσης(Εικ. 3).

Μία ανάλογη περίπτωση οδοντογενούς υπερώιου αποστήματος με κατάληψη της μεσότητας της υπερώας εντοπίσαμε στη βιβλιογραφία(Εικ. 4). Αφορούσε ένα 5-χρονο κορίτσι και οφειλόταν στον άνω δεξιό δεύτερο νεογιλό γομφίο, μετά από την εξαγωγή του οποίου, η βλάβη αποκαταστάθηκε. 


Εικ. 4: Απόστημα στη μεσότητα της υπερώας από τον #55Βιβλιογραφία

1) Houston GD, Brown FH. Differential diagnosis of the palatal mass. Compendium.1993 Oct;14(10):1222- 4, 1226, 1228-31; quiz 1232. Review.

2) Obayashi N, Ariji Y, Goto M, Izumi M, Naitoh M, Kurita K, Shimozato K, ArijiE. Spread of odontogenic infection originating in the maxillary teeth:computerized tomographic assessment. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Aug;98(2):223-31

3) Sumer AP, Celenk P. Palatal abscess in a pediatric patient: report of a case. Eur J Dent. 2008 Oct;2(4):291-3. - Free full text

Δ. Τρικεριώτης

Πηγή: gnathion.blogspot.com