Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Νέο forum για Συμβασιούχους 12/24μήνου Ιατρούς και Οδοντιάτρους ΙΚΑ
Δικτυακή Πύλη επικοινωνίας των Συμβασιούχων Έργου Ιατρών και Οδοντιάτρων ΙΚΑ του
ν. 3232/2004, 3302/2004, 3518/2006.
Όσοι ενδιαφέρονται γι αυτο το θέμα μπορούνα να το επισκεφτούν κάνοντας κλικ εδώ.