Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστηκε και το DNA της γαλοπούλας...


Μια διεθνής κοινοπραξία ερευνητών κατάφερε για πρώτη φορά να διαβάσει τον γενετικό κώδικα της γαλοπούλας, δίνοντας στη δημοσιότητα σχεδόν το πλήρες γονιδίωμά της.

Η προσπάθεια "χαρτογράφησης" των γονιδίων ξεκίνησε το 2008 και πλέον περισσότερο από το 90% των γενετικών αλληλουχιών έχουν αναγνωστεί.

Οι ερευνητές (από ΗΠΑ, Αυστρία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία, Ισπανία και Ν.Κορέα), που παρουσίασαν τα πορίσματά τους στο περιοδικό βιολογίας "PloS Biology", σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, εντόπισαν αρκετά γονίδια που ήσαν άγνωστα στους επιστήμονες μέχρι τώρα.

Το επίτευγμα ανοίγει το δρόμο για γενετικές βελτιώσεις στις γαλοπούλες, όσον αφορά την ποσότητα και την ποιότητα του κρέατός τους, την ανθεκτικότητά τους σε ασθένειες, την αναπαραγωγική ικανότητά τους κ.α. Στο μέλλον οι παραγωγοί γαλοπουλών, ίσως, μπορούν να εκτρέφουν πτηνά με το επιθυμητό βάρος και γεύση.

Η ανάγνωση του γονιδιώματος, επίσης, μπορεί να έχει ευρύτερες βιοϊατρικές εφαρμογές, όσον αφορά διάφορες ασθένειες των πτηνών. Είχε προηγηθεί, το 2004, η ανάγνωση του DNA του κοτόπουλου.


Πηγή: www.skai.gr