Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2010

Εάν το facebook υπήρχε από την αρχή του Κόσμου…

Δείτε στις παρακάτω φωτογραφίες τι αρχείο θα χει σήμερα το facebook αν υπήρχε από παντα...

Πηγή:24wro.blogspot.com