Σάββατο, 2 Οκτωβρίου 2010

Αποσύρεται το Avandia για τον διαβήτη
Αποσύρεται από τα φαρμακεία, ύστερα από οδηγία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, το φάρμακο για τον διαβήτη Αvandia, καθώς η χρήση του συνδέεται με πρόκληση καρδιακών προβλημάτων.