Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Απάντηση Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

Προς τον Σύλλογο των Φοιτητών Οδοντιατρικής Αθηνών
Κύριοι,
              Μετά τη συνάντηση που είχαμε σχετικά με τη συμμετοχή σας στο 30ο  Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε να σας ενημερώσει οτι αδυνατεί να ικανοποιήσει το αίτημά σας, δεδομένου ότι υπάρχει  δέσμευση -με ιδιωτικό συμφωνητικό- με εταιρεία οργάνωσης, το οποίο στην παρούσα φάση δεν μπορεί να τροποποιηθεί μονομερώς.
              Επειδή τα Πανελλήνια Οδοντιατρικά Συνέδριια ξεκινούν την οργάνωση αμέσως μετά το πέρας του προηγούμενου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι θα λάβουμε σοβαρά υπόψη την πρότασή σας για το επόμενο- 31ο  Π.Ο.Σ.
              Θα θέλαμε να σας προτείνουμε να παρακολοθείτε τις εξελίξεις της οργάνωσης του επόμενου Π.Ο.Σ., ώστε έγκαιρα να συνεκτιμήσουμε τις δυνατότητες της πρότασης σας, δεδομένου ότι η Οργανωτική Επιτροπή αλλάζει σε κάθε Συνέδριο.

                                                                          Για το Διοικητικό Συμβούλιο της
                                                                Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας
                                            Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γεν. Γραμματέας
                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ                                           ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΓΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Πρόεδρο Οδοντιατρικής Σχολής κ. Δουκουδάκη Α.


Πηγή: www.dap-dent.gr