Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Η γελοιογραφία της ημέρας από τον Ευγένιο
Πηγή: tro-ma-ktiko.blogspot.com