Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Σχεδιάζουν την αναβάθμιση ΑΕΙ- ΤΕΙ στα νησιά

Μέσω συλλογικών κινήσεων και πρωτοβουλιών, το υπουργείο Παιδείας θα επιχειρήσει να αναδείξει τα ελληνικά νησιά και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα...
... (ΑΕΙ- ΤΕΙ) των νησιών αυτών.

Στο πλαίσιο της νέας δράσης του υπουργείου, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», αναμένεται να ενισχυθεί η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά τους των Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, θα γίνουν οι εξής ενέργειες:

-Διαμόρφωση και οργάνωση υποδομών για την υποστήριξη της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας [π.χ. διαδικτυακή ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, δυνατότητα διοργάνωσης διαδικτυακών μαθημάτων (digital class)]

-Διεπιστημονικά και διατμηματικά προγράμματα σπουδών, εντός του Ιδρύματος ή με άλλα Ιδρύματα - κυρίως Ιδρύματα του εξωτερικού

-Θερινά Προγράμματα Σπουδών

-Δράσεις εκπαίδευσης των τοπικών κοινωνιών με άνοιγμα των πολυνησιωτικών ΑΕΙ προς την κοινωνία

-Εκπαιδευτικές δράσεις (μαθήματα, σεμινάρια κλπ) για την ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης του Νέου Σχολείου εντός του νησιωτικού συμπλέγματος της έδρας του Ιδρύματος

Το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).Πηγή: sarotiko.blogspot.com