Δευτέρα, 1 Νοεμβρίου 2010

www.ekponisi.com: Επιχείρηση για βοήθεια σε φοιτητικές εργασίες...

Το ekponisi.com είναι μια πρωτοβουλία που έρχεται να καλύψει το κενό στην ποιοτική Υποστήριξη Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, για Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού.Κύρια αποστολή του είναι να παρέχει στους φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των σπουδών τους και ιδίως στην εκπόνηση Φοιτητικών, Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών, τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο, καθώς και Διδακτορικών Διατριβών. Αναλαμβάνει να υποστηρίξει εργασίες τόσο στα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες (Διδάκτορες και Υποψηφίοι Διδάκτορες, σε ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια) του αναλαβάνουν την εξατομικευμένη υποστήριξη του κάθε Φοιτητή παρέχοντας βοήθεια, ώστε να εκπονήσει μια εργασία που θα ικανοποιήσει τους στόχους και τις προσδοκίες του. Το ekponisi.com εγγυάται την Ποιότητα και την Αξιοπιστία των υπηρεσιών του, κρατώντας παράλληλα το κόστος σε χαμηλά επίπεδα.

Οι συνεργάτες του ekponisi.com πέρα από την άριστη και εις βάθος γνώση του αντικειμένου τους, διαθέτουν άριστες γνώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας και στατιστικών μεθόδων επεξεργασίας για ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, ενώ έχουν απεριόριστη πρόσβαση στις σημαντικότερες Ηλεκτρονικές Βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού (κάτι που δυστυχώς δεν παρέχεται στους φοιτητές στην Ελλάδα).

Ως πανεπιστημιακοί, οι συνεργάτες του γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας και τη φιλοσοφία των ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα να μπορούν να παρέχουν στοχευμένη βοήθεια για την εκπόνηση Προπτυχιακών, Μεταπτυχιακών Φοιτητικών Εργασιών, αλλά και Διδακτορικών Διατριβών.

Οι μέθοδοι υποστήριξης που χρησιμοποιεί η ομάδα του ekponisi.com περιλαμβάνουν τη συλλογή και φιλτράρισμα υλικού,την τηλε-εκπαίδευση, την παροχή υποστήριξης μέσω e-mail κ.λ.π.

Υ.Γ.

Αυτή είναι η δημόσιαδωρεάν και υψηλής ποιότητας παιδεία στην οποία αναφέρονταν οι εκαστοτε κυβερνώντες όλα αυτά τα χρόνια! Οι μαθητές να χρειάζονται φροντιστήριο προκειμένου να καταφέρουν να πετύχουν σε κάποια σχολή και οι φοιτητές να χρειάζονται υποστήριξη προκειμένου να περνάνε μαθήματα και να εκπονήσουν μια διπλωματική εργασία


Πηγή: clopyandpaste.blogspot.com