Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Πειραματόζωα εν αγνοία μας

Έρευνα για κλινικές δοκιμές που γίνονται σε νοσοκομεία

Τη διενέργεια έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τις σοβαρές καταγγελίες ότι σε ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία της χώρας μας γίνονται κλινικές δοκιμές, συχνά χωρίς τη συγκατάθεση των ασθενών, ανακοίνωσε ο Επίτροπος.Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών κ. Dalli έπειτα από σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Γ. Παπανικολάου.Σύμφωνα με τις καταγγελίες, σε ελληνικά νοσοκομεία, δεν λειτουργούν επιτροπές δεοντολογίας που ελέγχουν τα πειραματικά πρωτόκολλα και οι ασθενείς συχνά υποβάλλονται σε κλινικές δοκιμές χωρίς να έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους και ως εκ τούτου μετατρέπονται σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστική προστασία των δικαιωμάτων τους.

Στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας Κλινικών Δοκιμών, που αποτελεί το μόνο αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αιτήσεων, δεν υπάρχει ούτε ο κατάλληλος υλικοτεχνικός μηχανισμός αλλά ούτε και σύστημα μηχανογράφησης ώστε τα λιγοστά έστω άτομα που δουλεύουν εκεί να είναι σε θέση να ελέγξουν την αναγκαιότητα αλλά και την ασφάλεια των κλινικών δοκιμών, σημειώνει ο κ. Παπανικολάου.

Η Επιτροπή έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή για τις κλινικές δοκιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφέρει ότι δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένα στοιχεία για τις κλινικές δοκιμές με φαρμακευτικά προϊόντα στην ΕΕ, αν και διαθέτει ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, το 2009 υποβλήθηκαν 99 αιτήσεις για κλινικές δοκιμές στην Ελλάδα. Από αυτές τις δοκιμές, οι 19 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα ενώ οι υπόλοιπες 80 επεκτάθηκαν πέρα από την Ελλάδα και πραγματοποιήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη.
Πηγή: www.newscity1.net