Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2011

15ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Ενδοδοντίας: 14-17 Σεπτεμβρίου 2011 (ΡΩΜΗ)


Contact Information
EMAIL: info@eserome2011.com 


SIE (ITALIAN SOCIETY OF ENDODONTICS) 
FOR EUROPEAN ENDODONTOLOGY CONGRESS 2011 


Secretary : Miss Lorenza Dall’Oglio & Miss Gaia Garlaschè
Via Pietro Custodi , 3 20136 Milan (Italy)


Tel. 0039 – 02/8376799
Fax. 0039 – 02/89424876


Πηγή: www.eserome2011.com